Hero image

Internet Safe & Fun
workshops voor scholen

Jongeren en het internet

Uit uw praktijk merkt u wellicht dat kinderen steeds jonger actief zijn op het internet en gebruik maken van allerlei digitale middelen. Tik Tok, Snapchat, Instagram, Roblox zijn begrippen die u ongetwijfeld regelmatig hoort vallen op de speelplaats. Kinderen moeten hiervoor, zoals voor alle anderen domeinen in het leven, worden opgevoed en begeleid. Ook u als school kunt een belangrijke rol spelen. Samen met de ouders en de belangrijkste opvoeders in het leven van de kinderen wil Child Focus hier werk van maken.

Child Focus, de Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen, stelt alles in het werk om 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 vermiste kinderen terug te vinden en hun seksuele uitbuiting offline en online tegen te gaan. Naast deze operationele werking ontwerpt, ontwikkelt en beheert Child Focus preventieprojecten rond veilig en verantwoord internetgebruik.

Internet safe and fun image
Internet safe fun image

Internet Safe & Fun

Een van de preventieprojecten van Child Focus zijn de Internet Safe & Fun workshops. Deze educatieve en ludieke workshops vertrekken vanuit de online realiteit van de jongeren. De inhoud is gebaseerd op hun online activiteiten, zodat ze zich gemakkelijk kunnen herkennen in de situaties. Door gebruik te maken van concrete voorbeelden kunnen de leerlingen makkelijker onthouden wat ze geleerd hebben en het later zelf toepassen. Het is een ludieke animatie die kinderen de juiste reflexen wil aanleren over een veilig en verantwoord internetgebruik.

De animator bespreekt in eerste instantie met de kinderen de mogelijkheden van het internet. Hij bekijkt samen met de jonge internetgebruikers hun online activiteiten vanuit een positief perspectief. Tegelijk worden de kinderen bewust gemaakt over de risico’s waarmee ze geconfronteerd kunnen worden. De animator spoort hen aan om na te denken over de gevolgen van hun acties en de keuzes die ze maken op het internet.

Internet safe fun image

Child Focus staat er niet alleen voor!

Om deze workshops te verwezenlijken, mobiliseert Child Focus bedrijven door hen te stimuleren om de zorg voor veilig & verantwoord internetgebruik voor kinderen in hun MVO-doelen op te nemen. De bedrijven stellen hun eigen medewerkers ter beschikking die op vrijwillige basis de workshops geven in de scholen. Child Focus zorgt voor het didactisch materiaal en traint de vrijwilligers. Een partnerschapsovereenkomst verzekert de neutraliteit van de aanpak van de vrijwilligers. Per actiedag zijn er meer dan 120 personen die zich inzetten voor dit preventieprogramma waarmee we in totaal meer dan 12 000 kinderen kunnen sensibiliseren op jaarbasis.

Arag logo

Concreet

De workshops vinden twee keer per jaar plaats op vaste actiedagen. Een in maart en een in oktober.

Doelgroep

Kinderen van het 5de en het 6de leerjaar

Duur

100 minuten

Taal

Nederlands, Frans, Engels

Prijs

Gratis

Icon clock

Volgende workshop

10 oktober 2024