Hero image

Internet Safe & Fun
creëer impact met uw bedrijf

 • U bent vanuit uw expertise en invloedsfeer steeds op zoek naar oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen?
 • Streeft uw onderneming ernaar in te kunnen zetten op sociale impact?
 • Is veilig en verantwoord gebruik van het internet ook een van de prioriteiten van uw onderneming?

 

 

Icons user and envelope
Internet safe fun image

Internet Safe & Fun

Child Focus stimuleert bedrijven om de zorg voor veilig internetgebruik voor kinderen in haar social corporate responsibility op te nemen. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de Internet Safe & Fun workshops.

Jaarlijks zetten ongeveer 200 vrijwilligers zich in om twee keer per jaar naar meer dan 600 klassen in België te gaan. Daar sensibiliseren ze meer dan 13.000 leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar voor een veilig en verantwoord gebruik van het internet. Bedrijven stellen hun eigen medewerkers ter beschikking die op vrijwillige basis deze workshops geven in de scholen. Child Focus zorgt voor het didactisch materiaal en traint de vrijwilliger-werknemers.

Internet safe fun image

De educatieve en ludieke workshop vertrekt vanuit de online realiteit van de jongeren. De inhoud is gebaseerd op de online activiteiten van de kinderen, zodat ze zich gemakkelijk kunnen herkennen in de situaties. Door gebruik te maken van concrete voorbeelden kunnen de leerlingen makkelijker onthouden wat ze geleerd hebben en het later zelf toepassen. Het is een ludieke animatie die kinderen de juiste reflexen wil aanleren over een verstandig en verantwoord internetgebruik.

De animator bespreekt in eerste instantie met de kinderen de mogelijkheden van het internet. Hij bekijkt samen met de jonge internetgebruikers hun online activiteiten vanuit een positief perspectief. Nadien worden de kinderen geïnformeerd over de risico’s en probleemsituaties waarmee ze geconfronteerd kunnen worden. De animator spoort hen aan om na te denken over de gevolgen van hun acties en de keuzes die ze maken op het internet.

Wat kunnen we van elkaar verwachten?

Icon for column

Wat doet u?

 • Een team medewerkers dat zich vrijwillig inzet om animaties te geven in het vijfde en zesde leerjaar.
 • Twee à drie workshops twee dagen per jaar, één dag in maart en één in oktober, in de scholen zelf of online.
 • De mogelijkheid om bij u een train-the-trainer module van ongeveer anderhalfuur uur te organiseren, online of offline.
 • Lichte administratieve opvolging.
 • Regelmatige contacten met Child Focus.
 • Jaarlijkse financiële bijdrage.
Icon for column

Wat doet Child Focus?

 • Een gepersonaliseerde coaching rond de thematiek. Een train-the-trainer module waarbij de medewerkers worden gevormd, expertise wordt gedeeld omtrent de thematiek en het geven van een workshop (pedagogische tools, methodiek, houding).
 • Een beschikbare hulplijn voor mogelijke vragen nadien.
 • Documentatie en pedagogisch materiaal.
 • Child Focus verbindt zich ertoe om twee keer per jaar over het programma te communiceren in de media.
Mascot

Dank u!

Bedankt voor uw interesse in Internet Safe & Fun!

Het is heel motiverend dat u samen met ons wil bijdragen aan de sensibilisering over dit thema: een zeer actueel en belangrijk onderwerp in onze samenleving dat zeker een plaats verdient in uw CSR-beleid.

Overtuigd?

Neem dan zeker contact met ons op!